Ochrana osobních údajů

Společnost Ing. Petr Mašlaň, Hviezdoslavova 724, 753 01 Hranice, IČ: 46166971 ( dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává v rámci svoji činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů )( dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje zákazníků:

- v případě fyzických osob: jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ev. číslo bankovního účtu

- v případě společností: název společnosti, fakturační, ev. dodací adresu, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, e-mailovou adresu, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo a emailovou adresu kontaktní osoby.

 

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy ( objednávky ) a dále za účelem evidence smlouvy ( objednávky) a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

 

Osobní údaje zpracovává prodávající za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po delší dobu.

 

Kupujícím budou v případě zájmu prodávajícího zasílána na e-mailové adresy kontaktních osob obchodní sdělení. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem -zasláním dopisu na adresu prodávajícího, e-mailem na adresu info@alkotest.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení odhlásit.

 

Zpracování osobních údajů provádí společnost Ing. Petr Mašlaň. Osobní údaje pro ni zpracovávají také zpracovatele:

- účetní firma – Lenka Šatánková, 753 63 Střítež nad Ludinou a Naděžda Šafaříková, Nádražní 623, 753 01 Hranice

- dopravce – Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha

- dopravce – Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha

- tvorba web stránek – Marek Beneš, Galašova 1741, 753 01 Hranice

 

Správce osobních údajů, užívá na webové stránce www.alkotest.cz a www.alkohit.cz soubory cookies. Tyto soubory jsou využívány za účelem měření návštěvnosti stránek, vytváření statistik a zjišťování chování návštěvníků a také pro základní funkčnost stránek.

Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpacování je možné na základě zákonného důvodu- oprávněného zájmu správce.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik jsou v anonymní podobě.

 

Kupující mají právo:

- požadovat po prodávajícím informaci jaké osobní údaje zpracovávány

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat výmaz osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonem, nebo oprávněnými zájmy prodávajícího

- na účinnou soudní ochranu

- na přenositelnost osobních údajů

- požadovat kopii zpracovaných osobních údajů

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů