Výběr vhodného testeru

Testery alkoholu můžeme rozdělit podle použitého čidla na testery s polovodičovým čidlem nebo pokročilé detektory s Fuel cell senzorem. V minulosti byly testery s elektrochemickým čidlem velmi drahé, ale rozšířením jejich výroby se stávají v současné době stále dostupnějšími. Mezi oběma technologiemi je výrazný rozdíl.

 

Polovodičové čidlo

se zahřeje na teplotu kolem 300 C ( vysoké nároky na kvalitu použitých baterií ), vydechnutý vzduch dopadá na čidlo, kde se mění v závislosti na množství alkoholu a jiných těkavých látek el. napětí v čidle. Změna napětí je pak vyhodnocena a jako výsledek zobrazena hodnota na displeji.Slabinou této technologie je, že naměřené hodnota závisí na síle dechu a čidla reagují i na jiné chemické látky než je pouze alkohol. Měření může být tímto ovlivněno.Dochází také k rychlejšímu opotřebení čidla.

 

Fuel cell ( palivový článek )

se nezahřívá (vyšší výdrž baterií), v průběhu zkoušky pouze tlakové čidlo kontroluje množství vdechnutého vzduchu a na konci zkoušky pumpa nasaje do článku přesný objem vzorku. Článek začne spalovat alkohol a vyrobí z něj elektrický proud. Podle množství vyrobeného proudu je určeno množství alkoholu v dechu. Fuel cell není ovlivněna žádnými cizími látkami ani sílou dechu. Jednotlivé Fuel cell alkoholtestery se mezi sebou liší objemem nasátého vzduchu, čím větší objem tím větší přesnost a také výdrž.

 

Kvalitní alkohol tester poznáte tak, že disponuje velkým rozsahem měření. Minimálně 0,0 - 5,0 promile. Schopnost naměřit nízké hodnoty v rozmezí 0,10 – 0,20 je klíčová vlastnost kvalitního testeru. Tato schopnost je důležitá při zjišťování zbytkového alkoholu. Jedině pokud Vám detektor dokáže naměřit alkohol v tak malém množství, máte jistotu, že můžete řídit. Levné testery měří většinou od hodnot 0,20 s tolerancí 0,20, což už může být výrazný problém. Všechny naše testery měří spolehlivě od 0,10. Fuel cell technologie umožňuje některým typům měřit od 0,05. Velký rozsah měření (např. až po 6,3 promile) svědčí též o kvalitě senzoru přístroje.

Platí osvědčená zásada kupovat pouze alkohol testery, které se dají kalibrovat. Kalibrace vlastně znamená "přesné seřízení" a provádí se na laboratorním zařízení, které simuluje přesné množství alkoholu v dechu.

Na základě uvedených skutečností doporučujeme nakupovat testery s elektrochemickým čidlem. Přístroje zn. ALKOHIT pokrývají celý rozsah použítí testerů a to jak pro osobní použití ( tester X3, X5 ) tak i pro profesionální využití ( tester X100, X600 ).

 

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného typu: 603 232 913, info@alkohit.cz