Kalibrace alkoholových testerů

Nejprve trochu teorie. Kalibrace je proces seřízení senzoru testeru tak, aby hodnota naměřená testerem byla stejná s koncentrací kalibračního roztoku. Ke kalibraci jsou používány kalibrační soupravy převážně od firmy GUTH Laboratories. Každý výrobce alkoholtesterů má svůj postup kalibrace příslušného modelu testeru.

Kromě kalibrace se vyskytuje ještě jeden pojem a to je ověření testeru. Ověření testeru provádí ČMI a to jenom u tzv. stanovených měřidel ( seznam lze najít na stránkách ČMI ). Naměřené výsledky ze stanovených měřidel jsou postaveny na stejnou úroveň jako výsledky z krevní zkoušky. Tato problematika se týká hlavně policejních a firemních testerů alkoholu. Pro běžné měření alkoholu je to dost drahá záležitost.

Jak často kalibrovat alkoholový tester?

Častá otázka ze strany uživatelů je, jestli se musí testery kalibrovat a jak často. Alkohol tester je měřící přístroj a podléhá běžnému opotřebení a proto po určité době přestává ukazovat správně. Bohužel na trhu se objevují testery s cenou pod cca 500,-Kč , u kterých jejich prodejci tvrdí, že je není třeba kalibrovat. Oni mají vlastně pravdu, protože takový přístroj po opotřebování čidla je nutné vyhodit a koupit nový. V případě, že chcete mít kvalitní přístroj s odpovídajícími výsledky měření, tak se takovým nabídkám vyhněte. Lepší je si koupit jednorázové detekční trubičky na alkohol.

Kvalitní tester alkoholu lze pořídit v ceně od 2000,-Kč. V dnešní době jsou to testery s elektrochemickým čidlem ( principiálně stejná čidla mají testery policie ČR ). Kalibrace se doporučuje provádět většinou co 6 až 12 měsíců. Interval kalibrací závisí na způsobu používání přístrojů ( u firem většinou na vnitřních předpisech ). Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebování čidla je nutné dodržovat pár zásad:

  • před měřením se doporučuje vypláchnout ústní dutinu čistou vodou
  • nefoukejte do testeru bezprostředně po požití alkoholu – může dojít ke zničení senzoru. Vhodné je foukat cca po 20 až 30 minutách od posledního požití alkoholu
  • je zakázáno kouřit před prováděním testu – cca 15 minut
  • používejte kvalitní alkalické baterie renomovaných výrobců

 

Kdy je tedy vhodné zaslat tester na kalibraci?

Jak již bylo uvedeno, výrobci většinou uvádějí termín 6 až 12 měsíců. V průběhu tohoto intervalu můžete zjistit některé z následujících problémů a potom je dobré tester nechat zkalibrovat:

  • Nepožili jste alkohol a tester přesto ukazuje jiný výsledek než 0 promile.
  • Požili jste alkohol a tester ukazuje 0 promile
  • Pokud se výsledky měření během krátkého časového intervalu vzájemně značně liší.
  • Pokud tester nereaguje standardním způsobem
  • U některých testerů se objeví např. nápis CAL apod.

 

Po provedené kalibraci je tester seřízen na předepsané hodnoty a to v době provedení. V žádném případě tedy není a z principu ani nemůže být zárukou funkce přístroje pro další období. Doporučená periodicita kalibrace tedy neslouží k nějaké záruce, že přístroj bude další určité období bezchybně měřit, ale pouze k upozornění uživatele, že je vhodné jej nechat znova zkontrolovat a v které době ( proto doporučený interval kalibrace ). Kalibrace nijak neovlivní funkci přístroje a životnost čidla neprodlouží ( ovšem také nezkrátí ).